Minden ami bérbeadó!

Adatkezelési tájékoztató

Berbeadom.hu

Az Axert-Line Kft. – mint a berbeadom.hu weboldal üzemeltetője (1196 Budapest, Jókai u. 181., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Axert-Line Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek ide kattintva.

Az Axert-Line Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Axert-Line Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Axert-Line Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Axert-Line Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, úgy az info@berbeadom.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Axert-Line Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az összes rendelkezésre álló személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 Név: Axert-Line Kft.

 Székhely: 1196 Budapest, Jókai u. 181.

 Cégjegyzékszám: 01-09-685528

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Központi Bíróság

 Adószám: 11964414-2-43

Telefonszám: + 36 (1) 282-5876

E-mail: info@berbeadom.hu

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok az alábbiak:

Nem kötelezően megadandó adat:

Kiadó lakások
Bérbeadó autó Budapest